Bestuur stelt zich voor

Het huidige bestuur van VC Riethoven bestaat uit de volgende personen:

Ineke Bergmans, voorzitter
Marga Bergmans, penningmeester
Hetty de Leeuw, secretaris
Nienke Deenen, bestuurslid 

Het bestuur van een volleybalvereniging in Nederland is verantwoordelijk voor het algehele bestuur en de strategische besluitvorming van de vereniging. De taken van het bestuur omvatten onder andere:

Beleidsvorming: Het ontwikkelen van beleid en strategieën voor de vereniging, zoals sportieve doelstellingen, financiële planning en ledenwerving.Financieel beheer: Het beheren van de financiën van de vereniging, waaronder het opstellen en bewaken van de begroting, het innen van contributies, het beheren van sponsors en subsidies, en het goedkeuren van uitgaven.

Juridische en administratieve zaken: Het afhandelen van juridische en administratieve zaken, zoals het bijhouden van statuten en reglementen, het afsluiten van verzekeringen, en het registreren van de vereniging bij relevante instanties.

Communicatie: Het onderhouden van communicatie met leden, ouders, sponsors, de gemeenschap en relevante sportorganisaties, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven, de website en sociale media.

Facilitair beheer: Het beheren van de faciliteiten van de vereniging, zoals trainingslocaties, kleedkamers en materiaalopslag.

Personeelsbeleid: Indien van toepassing, het aanstellen en beheren van personeel, zoals trainers, coaches, en administratief personeel.

Samenwerking: Het onderhouden van contacten en samenwerken met andere volleybalverenigingen, sportbonden en lokale gemeenschapsorganisaties om de belangen van de vereniging te behartigen en haar positie te versterken.

Ledenwerving en -behoud: Het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën om nieuwe leden aan te trekken en bestaande leden te behouden, zoals het organiseren van open dagen, clinics en sociale evenementen.

Kortom, het bestuur is verantwoordelijk voor het leiden en vertegenwoordigen van de volleybalvereniging op alle niveaus, met als doel de sportieve en organisatorische doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Je kunt contact opnemen met een lid van het bestuur via het contactformulier op deze site.