Home

VC Riethoven is een volleybalvereniging welke haar thuishaven heeft bij sporthal de Kemphaan te Riethoven. In de Kemphaan vinden alle trainingen en thuiswedstrijden plaats evenals diverse activiteiten. De leden zijn actief bezig met de sport op 3 verschillende gebieden nl. Mini’s, NeVoBo en Recreanten. De mini’s spelen hun toernooien op zondagen in de regio. Deze toernooien worden georganiseerd door leden van de deelnemende verenigingen. De Nevobo teams spelen hun wedstrijden op zaterdag en de Recreanten spelen hun wedstrijden op hun trainingsavond of op de trainingsavond van de tegenstander.

Geschiedenis VC Riethoven
Volleybal Club Riethoven is de officiële naam van de in het begin van de jaren 70 opgerichte volleybalclub van Riethoven. De juiste datum is niet meer te achterhalen omdat er destijds weinig of niets werd genotuleerd. Als officiële datum wordt 1 juni 1974 aangehouden. Destijds is er een oprichtingsvergadering gehouden in café van Deijck aan het dorpsplein. Er werd een 3 koppig bestuur gevormd. De contributie werd vastgesteld op fl. 25,- per kwartaal en moest contant voldaan worden op de trainingsavond.

Er bestond al een recreatief clubje dat bestond uit twee teams die trainden in de gymzaal bij de school. Er was een groepje dat op donderdagavonden recreatief trainde en speelde en er was een groepje dat met “de wat betere spelers” ook nog deel nam aan Nuvoc recreatiecompetitie welke op woensdagavonden werd gespeeld in de Nuvochallen van Veldhoven. Eind jaren 70 werd er ook nog een jeugdgroep opgestart. De trainingen vonden plaats in de gymzaal van de school op zondagmorgen en later in de gymzaal in Steensel.

De eerste ledenvergadering vond ook weer plaats in café van Deijck en een van de punten was het bepalen van de clubkleuren. Er waren twee mogelijkheden nl. zwart-oranje of zwart-geel. De doorslag werd bepaald door een van de leden die met opstappen dreigde als er gekozen zou worden voor de oranje variant. De reden was dat zij rood haar had en dit zou vloeken met oranje shirts. De clubkleuren werden vastgelegd in het geel-zwart, de kleuren zoals we ze nu nog dragen.

Het eerste buurttoernooi werd georganiseerd in 1978. Dit vond plaats op het terrein bij de Rietstek waar nu de Hofstek is. Dit toernooi bleek een groot succes met als hoogtepunt een jaar met wel 38 deelnemende teams. Dit toernooi werd later gecombineerd met een minimarkt rond de Rietstek. Deze minimarkt groeide uit tot een rommelmarkt welke 1 keer per 2 jaar gehouden werd. Beide activiteiten bestaan nog steeds en zijn nu bekend onder de jaarlijkse vlooienmarkt en het Riethovens Volleybal Toernooi (RVT).

In 1982 vond de toenmalige voorzitter het nodig om de club naar een hoger niveau te brengen en stelde voor om aan te sluiten bij de Nederlandse Volleybal Bond ofwel de NeVoBo. Na de nodige gesprekken met het districtsbestuur werd besloten een herenteam in te schijven in de NeVoBo competitie 82/83. De thuiswedstrijden werden gespeeld in de Kraanvogel in Eersel omdat de plaatselijke volleybalclub “VOLEER” nog ruimte over had. Het eerste seizoen kreeg VC Riethoven nog dispensatie voor het leveren van scheidrechters maar er moest wel gestart worden met een scheidsrechterscursus welke door 2 van de leden werd gevolgd. In seizoen 84/85 werd het eerste jeugdteam ingeschreven in de jeugdcompetitie van de NeVoBo.

De gymzaal van de lagere school werd al snel te klein voor de trainingen en er moest gezocht worden naar een nieuwe trainingslocatie. Na twee jaar getraind te hebben in een wat grotere gymzaal in Duizel en nog een tijdje in de gymzaal van Steensel werd de sporthal van Riethoven “De Kemphaan” opgeleverd. Dit zou onze nieuwe thuishaven worden en blijven. In september zou de sporthal in gebruik worden genomen en eind augustus was het jaarlijks buurtvolleybaltoernooi. Er werd slecht weer voorspeld en daarom werd een beroep gedaan op de wethouder of de hal in geval van regen gebruikt kon worden echter deze durfde de sleutel niet af te geven en de bouwbegeleider moest erbij gehaald worden om toch akkoord te krijgen. Achteraf was het niet nodig gebleken; het was die dag stralend weer

Om niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn als bestuur heeft de vereniging een aantal jaren gedraaid onder de hoede van de Stichting Jeugdbelangen. Sinds 2009 heeft de club een huishoudelijk reglement en is ingeschreven bij de KvK. Lijst van voorzitters van VC Riethoven: Jan van Dijk, Jan Willems, Wil Tilborghs, Ger Cremers, Rene Coppens, Fon Sanders, Els Tabben, Cor van Gompel, Peer van Cleef, Henk Sesink, Ernst Verspuij, Pierre Dikker. De huidige voorzitter is Ineke Bergmans.

In 2014 bestond VC Riethoven 40 jaar. Dit Jubileum is groots gevierd met een feestavond en een grootschalig tweedaags toernooi voor jong en oud op het terrein van Camping de Volmolen. Voor het 50-jarige jubileum is de club op het moment van dit schrijven bezig met activiteiten te organiseren. Op de nieuwspagina wordt hier ruchtbaarheid aan gegeven.