Fluiten en tellen

Een vereniging zoals VC Riethoven wordt gedragen door vrijwilligers. Vandaar dat wedstrijden moeten worden gefloten en er moet worden geteld. Als er thuis een wedstrijd wordt gespeeld, is de thuisspelende ploeg verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken van de velden.

Op de nieuwspagina op deze site worden deze schema’s voor het nieuwe seizoen zo spoedig mogelijk gedeeld. Kun je niet op de dag dat je moet fluiten en/of tellen? Los dit eerst  zelf binnen je team / binnen de vereniging op. 

Als je binnen de competitie waaraan je meedoet niet kan fluiten en/of tellen, laat je dit weten door een e-mail te sturen aan  Wedstrijdzaken en je stelt de betreffende teams die gefloten moet worden tijdig op de hoogte. Elke aanvoerder van ieder team heeft een lijst met actuele contactgegevens van alle deelnemende teams aan de competitie.

Op deze manier blijft het overzicht actueel wie er wanneer moet fluiten of tellen.