Geschiedenis

VC Riethoven is een volleybalvereniging welke haar thuishaven heeft bij sporthal de Kemphaan te Riethoven. In de Kemphaan vinden alle trainingen en thuiswedstrijden plaats evenals diverse activiteiten. De leden zijn actief bezig met de sport op 3 verschillende gebieden nl. Mini’s, NeVoBo en Recreanten. De mini’s spelen hun toernooien op zondagen in de regio. Deze toernooien worden georganiseerd door leden van de deelnemende verenigingen. De Nevobo teams spelen hun wedstrijden op zaterdag en de Recreanten spelen hun wedstrijden op hun trainingsavond of op de trainingsavond van de tegenstander.

De officiële naam van deze volleybalclub is Volleybal Club Riethoven. Hoewel de exacte oprichtingsdatum niet meer te achterhalen is, wordt 1 juni 1974 als officiële datum aangehouden. Destijds vond de oprichtingsvergadering plaats in café Van Deijck aan het dorpsplein, waar een driekoppig bestuur werd gevormd. De contributie bedroeg fl. 25,- per kwartaal en moest contant worden voldaan tijdens de trainingsavond.

Naast de officiële club bestond er al een recreatief clubje met twee teams dat trainde in de gymzaal bij de school. Op donderdagavonden waren er recreatieve trainingen en wedstrijden. Een ander groepje, bestaande uit “de wat betere spelers”, nam deel aan de Nuvoc recreatiecompetitie op woensdagavonden in de Nuvochallen van Veldhoven. In de late jaren 70 werd ook een jeugdgroep opgestart, waarvan de trainingen eerst plaatsvonden in de gymzaal van de school en later in de gymzaal in Steensel.

Tijdens de eerste ledenvergadering in café Van Deijck werd onder andere besloten over de clubkleuren. Er waren twee opties: zwart-oranje of zwart-geel. De doorslaggevende stem kwam van een lid dat dreigde op te stappen als er niet voor een specifieke kleur werd gekozen.

Het eerste buurttoernooi, dat in 1978 werd georganiseerd, vond plaats op het terrein bij de Rietstek, waar nu de Hofstek is. Dit toernooi bleek een groot succes, met als hoogtepunt een jaar waarin maar liefst 38 deelnemende teams meededen. Later werd dit toernooi gecombineerd met een minimarkt rond de Rietstek, die uitgroeide tot een rommelmarkt die eens in de twee jaar werd gehouden. Beide activiteiten bestaan nog steeds en staan nu bekend als de jaarlijkse vlooienmarkt en het Riethovens Volleybal Toernooi (RVT).

In 1982 besloot de toenmalige voorzitter dat de club naar een hoger niveau moest worden getild. Hij stelde voor om aan te sluiten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Na gesprekken met het districtsbestuur werd besloten om een herenteam in te schrijven voor de NeVoBo-competitie van 1982/83. De thuiswedstrijden werden gespeeld in de Kraanvogel in Eersel, omdat de plaatselijke volleybalclub “VOLEER” nog ruimte over had. In het eerste seizoen kreeg VC Riethoven nog dispensatie voor het leveren van scheidsrechters, maar er moest wel gestart worden met een scheidsrechterscursus, die door twee leden werd gevolgd.

In het seizoen 1984/85 werd het eerste jeugdteam ingeschreven voor de jeugdcompetitie van de Nevobo. De gymzaal van de lagere school werd al snel te klein voor de trainingen, dus moest er gezocht worden naar een nieuwe trainingslocatie. Na twee jaar trainen in een grotere gymzaal in Duizel en nog een tijdje in de gymzaal van Steensel, werd de sporthal van Riethoven, genaamd “De Kemphaan,” opgeleverd. Dit zou de nieuwe thuishaven worden en blijven. In september zou de sporthal in gebruik worden genomen, en eind augustus was het jaarlijkse buurtvolleybaltoernooi. Er werd slecht weer voorspeld, en daarom werd een beroep gedaan op de wethouder om te vragen of de hal bij regen gebruikt kon worden. De wethouder durfde echter de sleutel niet af te geven, en de bouwbegeleider moest erbij gehaald worden om toch akkoord te krijgen. Achteraf was het niet nodig gebleken; het was die dag stralend weer.

Om niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn als bestuur, heeft de vereniging een aantal jaren gedraaid onder de hoede van de Stichting Jeugdbelangen. Sinds 2009 heeft de club een huishoudelijk reglement en is ingeschreven bij de KvK. Hier volgt een lijst van voorzitters van VC Riethoven: Jan van Dijk, Jan Willems, Wil Tilborghs, Ger Cremers, Rene Coppens, Fon Sanders, Els Tabben, Cor van Gompel, Peer van Cleef, Henk Sesink, Ernst Verspuij, en Pierre Dikker. De huidige voorzitter is Ineke Bergmans.

In 2014 vierde VC Riethoven haar 40-jarig jubileum. Dit jubileum werd groots gevierd met een feestavond en een grootschalig tweedaags toernooi voor jong en oud op het terrein van Camping de Volmolen. Momenteel is de club druk bezig met het organiseren van activiteiten ter ere van het 50-jarige jubileum. Meer informatie hierover is te vinden op de nieuwspagina.