TC stelt zich voor

Bij VC Riethoven bestaat de Technische Commissie (TC) uit Frank Vossen en Patrick van den Dungen. Hierbij is Patrick contactpersoon voor Nevobo en de recreanten en Frank is contactpersoon voor de jeugd en CMV.

De TC van een volleybalvereniging is verantwoordelijk voor het technische aspect van de sport binnen de vereniging. Typische taken van de TC omvatten onder andere:

Training en ontwikkeling: Het ontwikkelen en implementeren van trainingsprogramma’s voor alle niveaus binnen de vereniging, inclusief jeugdteams en volwassenenteams.

Selectie en teamindeling: Het beoordelen van spelers en het maken van selecties voor verschillende teams binnen de vereniging, rekening houdend met vaardigheidsniveaus, posities en teamdynamiek.

Coaching: Het aanstellen van gekwalificeerde coaches voor elk team en het bieden van ondersteuning en begeleiding aan deze coaches om de ontwikkeling van spelers te bevorderen.

Talentontwikkeling: Het identificeren en ondersteunen van getalenteerde spelers om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun potentieel te maximaliseren, mogelijk via extra trainingen, clinics of andere programma’s.

Wedstrijdanalyse: Het analyseren van wedstrijden en prestaties van teams om sterke punten te identificeren en gebieden voor verbetering aan te pakken, en deze informatie te gebruiken om trainingen aan te passen.

Coördinatie van evenementen: Het organiseren van technische evenementen zoals clinics, workshops en scoutingevenementen om de kennis en vaardigheden van spelers en coaches te vergroten.

Samenwerking: Het onderhouden van contacten met andere volleybalorganisaties, coaches, en scouts om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan de ontwikkeling van de sport.

Kortom, de technische commissie speelt een cruciale rol bij het bevorderen van de technische vaardigheden, ontwikkeling en prestaties van spelers binnen de volleybalvereniging.

Je kunt contact opnemen met de TC via het contactformulier op deze site.